Wynagrodzenie netto

Bardzo istotnym czynnikiem każdej gospodarki na świecie, jest występujący w niej poziom wynagrodzeń . W zależności od kondycji danego kraju może to być wysoka lub niska wartość. Dla dokonania odpowiednich porównań, należy przyjąć ich właściwą podstawę. Dlatego też najczęściej stosowanym przelicznikiem, mówiącym o kondycji gospodarki jest ilość dolarów amerykańskich przypadających na obywatela. W krajach Unii Europejskiej z kolei współczynnik ten odnoszony jest do aktualnej wartości euro. Im opisywane wartości wyższe tym siła nabywcza obywateli danego kraju jest większa. Wtedy też można wysnuć wniosek, co do pozycji państwa na światowej arenie ekonomicznej. Zwykle w Polsce podawana jest w różnego typu ogłoszeniach, czy też informacjach wartość brutto.Pojawia się zatem pytanie jak obliczyć wynagrodzenie netto?
Przede wszystkim należy na początku wyjaśnić, czym jest wartość brutto.
Jest to wartość wyrażona liczbowo za pomocą pewnej kwoty. Samo pojęcie brutto, można określić jako kwotę wypłaty obarczoną pewnym obciążeniem. Bierze się ono bezpośrednio z powiązań systemu placowego, z systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Składki na te systemy zabezpieczenia są zdefiniowane na mocy konkretnych aktów prawnych. W związku z tym ich wysokość jest stała. Składki stanowią procentową wartość całości wynagrodzenia to jest wartości brutto. Wyróżnia się kilka ich rodzajów. Jest to składka emerytalna, rentowa, chorobowa, oraz wypadkowa. Przy czym należy zaznaczyć,że składka na ubezpieczenie wypadkowe nie jest stała. Zależy ona od liczby osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy oraz od mierzonego przez inspektorów BHP poziomu wypadkowości. Mówiąc o składkach należy zdefiniować kilka pojęć . Podstawą wymiaru od którego odprowadzane są składki jest właśnie kwota wynagrodzenia brutto. Od tej podstawy odprowadzane są procentowe wartości . Składka na ubezpieczenie emerytalne 19,52%, ubezpieczenie rentowe 8% Chorobowe 2,45% oraz zmienna kwota wypadkowego. Oczywiście istnieje wiele skomplikowanych prawnie sytuacji, gdzie składki te przyjmują inny wymiar. Tak jest na przykład w przypadku ulg kierowanych do przedsiębiorców, którzy dopiero od niedawna rozpoczęli wykonywanie swojej działalności. Na odrębnych zasadach działa także ubezpieczenie rolników oraz członków ich rodzin. Podobnie rzecz wygląda w przypadku, funkcjonariuszy służb państwowych. Ponadto co roku ogłaszany jest limit składek, jakie dany podmiot może wpłacić do ZUS. System ten jest przez wielu od lat krytykowany. Jednakże jego załamanie mogłoby doprowadzić do katastrofy finanse państwowe. Od kilkunastu lat różne grupy ekspertów toczą spory na temat możliwości oraz celowości reformy ubezpieczeniowej. Fundusze OFE z uwagi na ryzyko giełdowe oraz czynniki spekulacyjne, okazały się niewystarczające. Przez fakt złych inwestycji maklerskich, emerytury oszczędzających w znacznym wymiarze stopniały. Z uwagi na sytuację demograficzną, od wielu lat liczba płatników systemu spada. Wzrasta natomiast liczba beneficjentów. Choć należy stwierdzić ,że ta korygowana jest z kolei przez liczbę zgonów osób, które pobierały emeryturę krótko, lub zmarły przed otrzymaniem pierwszego świadczenia. Liczba płatników maleje także przez utrzymujące się stale, na wysokim poziomie trendy w zakresie emigracji. W ten sposób płatnicy, stają się partycypantami systemów ubezpieczenia poza Polską. W świetle tych wszystkich zjawisk bardzo istotne jest oszczędzanie. Niestety niezależnie od poziomu dochodów, Polacy nie oszczędzają wcale. Eksperci wykazują także inne znaczące, pozaekonomiczne przyczyny takiego stanu rzeczy. Pierwszym może być przywiązanie dużej części starszych osób do systemu socjalistycznego. Rola pieniądza, a także jego funkcje placowe były wówczas zupełnie inne. Kolejno wpływ na to może mieć wzorzec kulturowy. Działa to na zasadzie znanej z przysłowia “zastaw się a postaw się. Oznacza ona życie ponad stan finansowy, dla uzyskania poklasku. Jak więc widać kwestia wynagrodzeń jest złożona. Bez jej rozstrzygnięcia trudno jednak rozmawiać o nowoczesnej gospodarce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here