Studenci

Studenci

Styczeń jest czasem, kiedy studenci kończą zajęcia i zaczynają owocne przygotowania do sesji egzaminacyjnej, która zwykle przypada na luty. To bardzo intensywny czas dla każdego z nich, gdyż teraz trzeba będzie dokładnie podsumować swoją dotychczas uzyskaną wiedzę i przekuć na dobrą ocenę. Jedni będą oczekiwać, aby przejść przez sesję bezboleśnie i zdać, chociażby na tróję poszczególne egzaminy, z kolei inni oczekują jak najwyższych ocen. Niektórzy celują nie tylko w duże cyferki, ale także nagrody za swój wysiłek. Może nim być stypendium naukowe, którego wysokość wyznaczana jest przez to, jakie oceny się otrzyma. Inni chcą z kolei skorzystać z możliwości wyjazdu zagranicznego, najczęściej w ramach programu Erasmus+, dzięki któremu można poznać wiele osób z różnych części świata, można również poszerzać swoje zainteresowania, czy poznać nowy system edukacji. Zazwyczaj jest to bardzo duży plus podczas składania cv do wielu firm. Jeżeli komuś się nie powiedzie, to ma również kolejny termin na zdawanie egzaminu, a następnie jeszcze trzecie. Za warunek na studiach należy się dodatkowa opłata, podobnie jak np. za kary biblioteczne, dyplom, elektroniczną legitymację studencką, czy wszelkie inne dodatkowe rzeczy. Np. studenci zaoczni albo studenci studiów prywatnych muszą opłacać czesne – czyli comiesięczną daninę za możliwość studiowania. Studia zaoczne mają jednak także i swoje plusy. Dzięki nim jest większa możliwość na znalezienie pracy – np. w tygodniu i nie tylko opłacanie studiów, ale także i na usamodzielnienie się. Jest to także szansa na zdobycie wcześniejszego doświadczenia, a co za tym idzie możliwość, żeby dobrze przygotowywać się do później wykonywanego zawodu. Sam wybór kierunku studiów jest także bardzo ważny dla każdej osoby, która ukończyła już szkołę średnią. Trzeba się bowiem zdecydować, co będziemy robić dalej. Duże możliwości wskazuje nasza matura – ważne więc jest, aby pod jej kątem przeanalizować przedmioty, które będą nam potrzebne do tego, żeby złożyć podanie na odpowiednią uczelnię. Uczelnie humanistyczne zdecydowanie chętniej będą respektować dobre wyniki z języka polskiego, historii, a nawet z geografii, z kolei uczelnie o profilu ścisłym będą respektować wyniki matur z chemii, fizyki, czy matematyki. Jednak wydaje się, że w obydwu przypadkach bardzo istotnym czynnikiem i przedmiotem, który może się przydać na praktycznie każdym kierunku, jest język angielski. Nauka języków na studiach jest bardzo istotna z powodu międzynarodowego systemu bolońskiego, a także dzięki możliwościom zdobycia pracy w międzynarodowych korporacjach. Również same studia językowe cieszą się wielką popularnością. Między innymi języki takie jak niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, czy portugalski były bardzo chętnie wybierane przez studentów, ale także w ostatnim czasie znane stały się np. język niderlandzki, języki skandynawskie takie jak szwedzki, norweski, czy fiński, ale także język rosyjski, chiński, japoński lub koreański. Skandynawistyka z językiem szwedzkim była swego czasu bardzo popularna w Poznaniu. Z kolei bardzo bogatą ofertę językową mają też studia dotyczące krajów Ameryki Łacińskiej i Południowej, gdzie większość osób posługuje się językiem portugalskim lub hiszpańskim, ale wyglądają one całkiem inaczej niż język hiszpański w Hiszpanii oraz język portugalski w Portugalii. Także chiński język jest bardzo specyficzny. Ma wiele różnych tonów stosowanych przy różnych okazjach dla tego samego wyrazu. Jest traktowany jednak jako jeden z najtrudniejszych języków do nauczenia się. Do takowych również zalicza się język węgierski, ale też i język polski jest bardzo trudny do przyswojenia dla obcokrajowców. Całkiem inaczej wygląda trendy na dzisiejszych studiach, jeśli porównamy je do trendów sprzed dwudziestu lat. Wiele istotnych kierunków w tamtejszych czasach, dzisiaj straciły na wartości, a z drugiej strony powstało wiele takich kierunków, które powodują, że absolwent studiów jest następnie bardziej atrakcyjny na rynku pracy.

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje wszystkim pracownikom, zarówno kobietom jak i mężczyznom bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, rodzaj umowy o pracę i rodzaj pracodawcy oraz wymiar czasu pracy.
Osoba, która jest pracownikiem od co najmniej sześciu miesięcy może skorzystać z wymiaru urlopu wychowawczego w wysokości trzydziestu sześciu miesięcy do momentu zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy szósty rok życia. Urlop wychowawczy może być wykorzystywany kilkukrotnie, nie więcej razy jednak niż w pięciu częściach i to pracownik decyduje ile razy z urlopu wychowawczego skorzysta oraz jak długo potrwa każda jego część.
Urlop wychowawczy wynosi trzydzieści sześć miesięcy na dwoje rodziców. Jedno z rodziców nie może wykorzystać całego urlopu wychowawczego. Co najmniej jeden z danych trzydziestu sześciu miesięcy musi wykorzystać drugi z rodziców, pod warunkiem oczywiście, że nie ma ograniczonej lub zawieszonej władzy rodzicielskiej i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeden rodzic może wykorzystać cały, trzydziestosześcio miesięczny okres urlopu wychowawczego tylko wtedy, gdy drugi rodzic nie żyje lub drugi z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej.
Na urlopie wychowawczym mogą jednocześnie przebywać oboje rodzice, w tym przypadku maksymalny okres urlopu wychowawczego na jedno z nich wynosi osiemnaście miesięcy.
Do sześciomiesięcznego okresu pracy wliczają się również poprzednie okresy zatrudnienia bez względu na długość przerw między okresami zatrudnienia, wymiar czasu pracy oraz tryb rozwiązania stosunku pracy.
Aby uzyskać urlop wychowawczy należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy w terminie co najmniej dwudziestu jeden dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracownik może jednak zmienić swoje plany dotyczące urlopu wychowawczego i do siedmiu dni przed jego rozpoczęciem, złożyć pracodawcy pisemny wniosek wycofując poprzednie podanie.
Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu wychowawczego. Z urlopu wychowawczego pracownik może wrócić w każdym momencie, pod warunkiem, że pracodawca wyrazi na to zgodę, a nie musi. Aby wrócić do pracy, należy powiadomić o tym pracodawcę co najmniej trzydzieści dni przed planowanym powrotem.
Korzystający z urlopu wychowawczego pracownik jest chroniony przed rozwiązaniem stosunku pracy. Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę w terminie dwudziestu jeden dni przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego aż do dnia jego zakończenia.
Z urlopu wychowawczego może również skorzystać osoba zatrudniona na podstawie umowy – zlecenia, umowy agencyjnej, a także osoba ubezpieczona w KRUS, czyli w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przedsiębiorca. Mało tego, z urlopu wychowawczego może nawet skorzystać osoba nieubezpieczona ani w ZUS, czyli Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ani w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
URLOP WYCHOWAWCZY ZUS
Składki ubezpieczeniowe za osoby zajmujące się dziećmi odprowadzane są z budżetu państwa. W przypadku osób nieubezpieczonych z budżetu państwa odprowadzane są za te osoby tylko składki emerytalne, natomiast w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet państwa finansuje nie tylko składki na ubezpieczenie emerytalne danej osoby, ale również składki na ubezpieczenie rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.
Warto pamiętać, że niewykorzystany urlop, do którego pracownik miał prawo przed przejściem na urlop wychowawczy, nie ulega przedawnieniu i można go wykorzystać po powrocie z urlopu wychowawczego.
Przebywając na urlopie wychowawczym nie otrzymuje się wynagrodzenia, ale można ubiegać się o zasiłek wychowawczy w wysokości czterystu złotych niezależnie od liczby posiadanych dzieci. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie prawni przebywają jednocześnie na urlopie wychowawczym, przysługuje im jeden dodatek.
Przebywając na urlopie wychowawczym można pracować nie tylko u aktualnego pracodawcy, ale również u innego. Ważne jest jednak, aby praca nie wykluczała możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem.

Własna firma

Własna firma

W poszukiwaniu pomysłów na własną firmę można zrobić wiele rzeczy. Niestety, wiele firm upada w pierwszych latach swojej działalności. Niewiele firm działa więcej niż 2 lata albo więcej niż 5 lat. Dlaczego? Przyczyny są złożone i na pewno nie można tak łatwo ich wszystkich wymienić. Do działania w biznesie potrzebna jest tak zwana biznesowa intuicja. Nie każdy ją posiada. Jeżeli ktoś decyduje się na otwarcie swojej własnej firmy to przynajmniej w założeniu powinien posiadać dobrze i rzetelnie sporządzony biznesplan. Tymczasem często takie biznesplany sporządzane są po łebkach, na kolanach. Dlatego właśnie tak wiele firm poprzez niedostateczne oszacowanie kosztów i przeszacowanie zysków, upada. Dobrze jeżeli ten biznes nie pociągnął za sobą dużych inwestycji. Trochę gorzej jeżeli ten biznes wygenerował spore długi. A często bywa również tak. Pomysł na własną firmę trzeba bardzo dobrze przepracować, najpierw w swojej głowie, a później na papierze. Trzeba przede wszystkim trochę zdolności matematycznych i ekonomicznych aby wszystko dobrze przeliczyć. Osoby zainteresowane otwarciem własnej firmy z reguły mają głowę pełną pomysłów i wizję swojego biznesu odnoszącego sukces, tymczasem w rzeczywistości biznesowej nie zawsze wszystko jest takie dobre i piękne jak to wyglądało w snach i marzeniach. Oczywiście są ludzie, którzy odnoszą w biznesie spektakularne sukcesy. Jednak wbrew pozorom tych ludzi wcale nie jest tak dużo. Biznes to wcale nie jest łatwa działka. Czasem zdecydowanie lepiej zostać na swoim pełnym etacie i co miesiąc otrzymywać do swojej kieszeni określoną z góry ilość pieniędzy. W wielu przypadkach jest to rozwiązanie o wiele lepsze niż niepewność swojego biznesu. Wielu ludzi nie daje sobie rady z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, jednak nie jest to powód do tego, aby się zniechęcać już na samym starcie. Jest to bardziej powód do tego, aby rzetelnie i odpowiedzialnie podejść do zakładania swojej własnej firmy, pamiętając że inwestujemy nie tylko kapitał czyli pieniądze, ale także swój czas, który moglibyśmy poświęcić na coś innego i którego to czasu już nigdy nie odzyskamy. A więc jest on bardzo cenną wartością nawet ważniejszą niż pieniądze, oczywiście nie zawsze, ponieważ nie ma tutaj określonych reguł dla wszystkich. Prowadzenie własnej firmy wymaga włożenia w to ogromnej ilości czasu i zaangażowania a na to przecież nie każdy jest gotowy. Niektóre osoby myślą, że w swoim biznesie będą pracowały o wiele mniej niż na etacie a to założenie jest absolutnie fałszywe. Nie można zakładać własnej firmy z takim nastawieniem, że będziemy pracować mniej. Warto już na samym początku nastawić się na ciężką pracę aby później nie być rozczarowanym. Pomysł na biznes może narodzić się w każdej chwili, ale z pewnością są takie czynniki które sprzyjają narodzeniu się takiego pomysłu. Do takich czynników na pewno należy prowadzenie bogatego życia to znaczy podróżowanie i obcowanie w różnym towarzystwie. Tylko tak możemy obserwować ludzi i zastanowić się czego jeszcze im brakuje i jaką niszę moglibyśmy wypełnić. Pomysł na dobry biznes wcale nie musi być stworzony tylko i wyłącznie przez ludzi już obeznanych w biznesie i osiągających już wcześniej jakieś sukcesy w branży. W biznesie ze swoim wspaniałym i dobrym pomysłem może pojawić się zupełnie nowa osoba, świeża krew. Taka osoba może przynieść zdecydowanie nową, lepszą wartość, inne spojrzenie, świeże spojrzenie. Dlatego też nie warto lekceważyć osób, które są spoza branży. Każda osoba ma szansę się wybić. Trzeba być świadomym tego, że własny biznes, własna firma to ciężka praca i to przez wiele lat, aby faktycznie do czegoś dojść. W biznesie nie ma drogi na skróty, jeżeli chcemy do wszystkiego dojść uczciwie. Oczywiście są takie branże, w których trzeba napracować się więcej i są takie branże, w których trzeba napracować się mniej, aby dojść do pewnych pieniędzy. Zawsze jednak trzeba wykonywać swoją pracę jak najlepiej i być lojalnym wobec swoich klientów którzy nam zaufali.

Jak zacząć oszczędzać?

Jak zacząć oszczędzać?

Ledwo minęła połowa miesiąca, do wypłaty jeszcze bardzo daleko, a portfel i konto zaczynają już świecić pustkami? Wielokrotnie pod koniec miesiąca obiecywałeś sobie, że następnym razem będzie inaczej – a tymczasem identyczna sytuacja powtarza się miesiąc w miesiąc? Chciałbyś lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi, ale tak naprawdę nie wiesz jak oszczędzać? Mam dla Ciebie dwie wiadomości. Po pierwsze – nie jesteś sam. Z podobnym problemem jak Ty zmaga się większość obywateli naszego kraju (statystyki pokazują, że tylko nieliczni regularnie oszczędzają założoną z góry kwotę). Niestety jest też druga wiadomość – na dłuższą metę jest to bardzo krótkowzroczne i ryzykowne rozwiązanie. Życie jest nieprzewidywalne, z dnia na dzień można stracić nie tylko pracę, ale też rodzinę, dom czy zdrowie. I w takich właśnie kryzysowych sytuacjach poduszka finansowa pozwoli Ci nie tylko przetrwać kryzys, ale też stanąć na nogi. A zatem – jak oszczędzać, jak wyrobić w sobie nawyk odkładania regularnie pewnej ustalonej kwoty? Po pierwsze – przyjrzyj się swojemu budżetowi pod kątem wpływów i wydatków. Po stronie wpływów będzie to oczywiście głównie pensja; niektórzy mają to szczęście że mogą dołożyć do tego dodatkowe źródło utrzymania, na przykład dochód z wynajmowania mieszkania. Po stronie wydatków mamy niestety o wiele dłuższą listę: czynsz, rachunki, bilety lub karta miejska (czy też benzyna, dla posiadaczy własnych czterech kółek), zakupy spożywcze, wszelkiego rodzaju chemia gospodarcza i środki czystości, ubrania, buty… Dla mających potomstwo dochodzą jeszcze wszelkiego rodzaju wydatki na dzieci: nie tylko odzież i obuwie, ale też zabawki, lekarstwa, opłaty za przedszkole, opłaty za dodatkowe zajęcia i wiele, wiele innych. Dla szczęśliwych posiadaczy czworonogów – karma, żwirek, dodatkowe akcesoria, wizyty u weterynarza i szczepienia. Lista może być naprawdę długa, ale warto poświęcić czas na przeanalizowanie swoich wydatków i oszacowanie ich przeciętnej, miesięcznej wysokości. Wiedząc, ile zarabiamy i ile wydajemy na te “stałe punkty programu” możemy z łatwością obliczyć, jaka kwota zostaje nam do dalszej dyspozycji. Czasem jest to niewielka suma, czasem sami będziemy zdziwieni tym, jak sporą kwotą dysponujemy. Zastanawiasz się co dzieje się z tymi pieniędzmi? Możliwości jest oczywiście wiele. Co jakiś czas zdarzają się jednorazowe, większe wydatki, których niestety nie da się uniknąć. Ślub (własny czy też kogoś z najbliższej rodziny lub przyjaciół), osiemnastka chrześnicy, awaria samochodu, nowy laptop dla syna, gdy stary komputer odmawia już współpracy – to tylko niektóre przykłady wydatków, których raczej nie zdołamy uniknąć. Z drugiej strony sporą część naszych wydatków stanowią jednak impulsywne, nieprzemyślane zakupy, bez których spokojnie można się obyć. Nie zdążyłeś wypić kawy w domu, więc kupujesz ją na stacji benzynowej i płacisz kilkanaście złotych? Zapomniałeś wziąć z lodówki obiadu, więc po raz kolejny w przerwie lunchowej wyskakujesz do pobliskiego bistro na sushi? Pod wpływem impulsu kupiłaś zjawiskową sukienkę z wystawy, choć w głębi ducha wiesz, że jest zupełnie nie w Twoim stylu i raczej nigdy jej nie założysz? Takich przykładów może być wiele. Warto zrobić “rachunek sumienia” i zastanowić się, jakie finansowe grzeszki mamy na swoim koncie. Wiedząc w jakich sytuacjach mamy tendencje do nieprzemyślanego i beztroskiego wydawania pieniędzy, będziemy mogli nauczyć się unikać takich sytuacji lub zachowywać w nich większą ostrożność – w efekcie nauczymy się, jak oszczędzać. Gdy już zapanujemy nad swoimi wydatkami, możemy sami z sobą ustalić kwotę, która co miesiąc powędruje na konto oszczędnościowe. Nie może to być kwota zbyt wygórowana – lepiej zacząć od czegoś mniej spektakularnego, ale robić to stale, niż dwa miesiące z rzędu heroicznie oszczędzić pół swojej pensji a później powrócić do starych nawyków i na koniec miesiąca znowu być bez grosza. Podstawą oszczędzania jest bowiem regularność i wytrwałość. Nawet niewielkie kwoty, ale odkładane regularnie dadzą w efekcie całkiem niezły bufor finansowy. Dlatego na pytanie jak oszczędzać odpowiedź jest jedna – przede wszystkim regularnie i cierpliwie!

Kredyt na remont

Kredyt na remont

Osoby, które planują zmianę wystroju swojego mieszkania, a także większe prace remontowe, muszą liczyć się z niemałymi wydatkami, jakie w związku z tym przyjdzie im ponieść. Niewiele osób początkowo zdaje sobie sprawę, jakiego rzędu są to kwoty i większość z nich sądzi, że są one stosunkowo niewielkie, ale jak wielki jest to błąd, przekonują się już wówczas, gdy rzeczywiście przychodzi moment zakupu materiałów i innych niezbędnych do wykonania prac przedmiotów, które wcale do tanich nie należą. Nie każdy ma wobec tego wystarczającą ilość gotówki, żeby pokryć wszystkie bieżące koszty, a także te, które przyjdzie jeszcze ponieść. Wiele osób zbiera na ten cel pieniądze latami, ale nie każdy ma aż tyle cierpliwości, dlatego wiele osób szuka alternatywnych rozwiązań, które ułatwiłyby wykonanie tego zadania w krótkim czasie i bez zamartwiania się o to, czy starczy pieniędzy na pokrycie wszystkich kosztów, a więc tym samym na zakup materiałów budowlanych, a także na pokrycie kosztów robocizny.

Najlepszą opcją, o ile oczywiście ma się taką możliwość, jest kredyt na remont. Nie trzeba wówczas zbierać odpowiedniej kwoty, przez nie wiadomo ile czasu lub wykonywać prac stopniowo, ale od razu załatwić sprawę i mieć to zagadnienie z głowy. Nie ulega wątpliwości, że takie działanie znacznie ułatwia planowanie remontu, a także, co najważniejsze, jego wykonanie. Gdy nie trzeba się martwić o finanse, to część zmartwień automatycznie odpada, a to już dużo w tej sytuacji. Żeby uzyskać tego typu kredyt, wystarczy udać się do danej placówki banku albo skontaktować się z pracownikiem telefonicznie. Osoby, które mają dobrą historię kredytową, z reguły nie mają najmniejszych problemów z uzyskaniem takiego rodzaju wsparcia. Wiele zależy od tego, jakiego rzędu jest to kwota. Jeśli jest wysoka, to proces weryfikacji jest bardziej skomplikowany i czasochłonny, a jeśli ktoś jest zainteresowany pozyskaniem niewielkiej sumy, to nie ma najmniejszego problemu w uzyskaniu kredytu. Warunkiem w obu przypadkach jest posiadanie umowy o pracę, która jest gwarancją uzyskiwania zarobków o danej wysokości. To właśnie od nich zależy, o jaką maksymalną kwotę można wnioskować. Wiadome jest, że koszt średniej raty, jaką przyjdzie spłacać, nie może przewyższać miesięcznego zarobku. Spłacenie kredytu w takiej sytuacji byłoby w ocenie banku niemożliwe.

Ludzie bardzo często zwiększają swoją zdolność kredytową, biorąc kredyt albo pożyczkę z małżonkiem. Wówczas szansa na uzyskanie go, jest większa, bo pod uwagę brane są zarobki obojga małżonków. Jest to ciekawa opcja, dla osób, którym takie rozwiązanie odpowiada. Oczywiście nie dla wszystkich, a także nie dla tych osób, które mają podpisaną u notariusza rozdzielność majątkową, czyli popularną intercyzę. Wiele więc zależy od indywidualnej sytuacji danego człowieka i dla każdego warunki są różne, mimo że podstawowe kwestie udzielania pożyczek są dla wszystkich takie same i niezmienne, to jednak oferty różnią się między sobą poszczególnymi detalami, na które należy zwracać uwagę, bo mogą się one okazać bardzo ważne w szerszej perspektywie. Jak widać, remont można wykonać także wówczas, gdy fizycznie nie posiada się wystarczającej ilości środków finansowych. Z pomocą przychodzą wtedy instytucje finansowe, które udzielają kredytów właśnie na dokładnie ten cel.

W ten sposób nie ma konieczności czekania, aż uzbiera się odpowiednią, a więc wystarczającą ilość pieniędzy. Można rozpocząć planowanie, a także wykonywanie remontu w niedługim czasie od zrobienia projektu. Jest to dobra, a zarazem pocieszająca wiadomość dla tych osób, które nie mają za dużo pieniędzy, a marzą o zmianie wystroju mieszkania, lub o generalnym odświeżeniu pomieszczeń mieszkalnych. Warto znaleźć ciekawą ofertę, która idealnie trafi w gust i cieszyć się ze zmian, które wkrótce nastąpią. Warto przy tym pamiętać o przygotowaniu niezbędnych dokumentów, które umożliwią realizację marzenia w niedługim czasie. Wówczas wszystko pójdzie sprawniej, a więc i zdecydowanie szybciej.

Inżynieria środowiska – jak wygląda praca?

Inżynieria środowiska - jak wygląda praca?

Nawet jeszcze w tej trzeciej klasie szkoły ogólnokształcącej marzyłeś o tym, by nareszcie osiągnąć wiek pełnoletni i móc zrezygnować ze swojej edukacji. Możesz śmiało powiedzieć, że w tamtym czasie nienawidziłeś swojej szkoły. Niechętnie do niej chodziłeś i to nie tylko dlatego, że nie chciało ci się wstawać rano z łóżka, ale też z powodu osób kształcących się razem z tobą w twojej klasie. Twierdziłeś również, że twoje liceum niczego ci nie oferuje. Niby nauczyciele wymagali od ciebie bezustannego przygotowywania się do trudnych sprawdzianów i kartkówek, ale gdy przychodziło do weryfikacji wiedzy, spokojnie mogłeś ściągać i w taki oto sposób zdobywać dobre oceny. Teraz widzisz jednak, że jeśli nie będziesz kontynuować swojej walki o lepsze wykształcenie, wylądujesz na kasie w sklepie spożywczym lub maksymalnie jako podrzędny pracownik w korporacji – i to wcale nie ten zarabiający duże pieniądze. Twoja niechęć do edukacji może natomiast brać się z tego, że do tej pory uczyłeś się rzeczy, które kompletnie cię nie zajmowały. Sam natomiast decydujesz o swoim dalszym losie. Jesteś już osobą dorosłą, więc jeśli to inżynieria środowiska praca wydaje ci się fascynująca, powinieneś zrobić wszystko, by w przyszłości właśnie nią się zająć. Nie zwracaj uwagi na to, co mówią o niej inni ludzie. Nie słuchaj rodziców, którzy nakłaniają cię do wybrania się na studia informatyczne lub przynajmniej te matematyczne. Jeśli wybór studiów uzależnisz od próśb i namów bliskich ci osób, nie wytrzymasz na swojej uczelni zbyt długo, tracąc na tym kilka miesięcy czy nawet lat z życia. A skoro zainteresowała cię praca inżynierów środowiska, prawdopodobnie dobrze czujesz się w dziedzinach takich jak elektrotechnika, telekomunikacja oraz budowlanka. Chcesz połączyć te wszystkie branże w jedną całość i kształcić się właśnie w ich obrębie, jednocześnie czerpiąc pewną przyjemność ze zdobywania nowej wiedzy. A ona na pewno potem ci się przyda. Bo praca inżynierów środowiska wbrew pozorom nie jest niczym prostym i dlatego też bywa naprawdę świetnie opłacana.

Oczywiście tak specjalistycznej pracy nigdy nie uzyskujesz od ręki. Nie możesz tuż po szkole ogólnokształcącej, nawet jeśli ukończyłeś technikum na kierunku związanym z inżynierią środowiska, tak po prostu zgłosić się do potencjalnych pracodawców i liczyć na to, że to oni cię przeszkolą i przygotują do zawodu. Każda poważniejsza praca rozpoczyna się jakimś kursem, ale by w ogóle móc z niego skorzystać, najpierw sam musisz zaproponować coś potencjalnemu pracodawcy. Dobre wrażenie zrobisz na nim tylko wtedy, gdy w twoim CV pojawi się informacja na temat uzyskanego wyższego wykształcenia. Nie rezygnuj więc ze studiów. Na pewno jesteś już zmęczony tym całym zdobywaniem wiedzy, ale jeśli na edukację poświęcisz jeszcze przynajmniej te trzy lata, tylko na tym zyskasz. Jeżeli natomiast mimo wszystko już teraz z niej zrezygnujesz, najprawdopodobniej później będziesz tego słono żałować, gdy okaże się, że na rynku pracy znaczysz tyle co nic. Daj sobie więc tę szansę. Zmotywuj się do walki o lepszą przyszłość. Inżynieria środowiska praca tylko na ciebie czeka, dlatego ustal swój plan, dzięki któremu ją zdobędziesz i postępuj zgodnie z nim. Poszukaj w swoim mieście uczelni pozwalających na studiowanie inżynierii środowiska. Sam zobacz, z czym wiążą się te studia. To na nich będziesz brać udział w zajęciach dotyczących ochrony środowiska, chemii, fizyki oraz matematyki. Lekcje praktyczne nauczą się rysunku technicznego oraz zapoznają się z różnorodnymi materiałami, dostarczając informacji na temat ich zastosowania. Oczywiście tych przedmiotów na inżynierii środowiska jest znacznie więcej i z każdym rokiem trochę się one zmieniają – dochodzą do nich nowe zajęcia, podczas gdy inne się kończą. Jeżeli chciałbyś zatem jeszcze lepiej zapoznać się z przewidywalnym planem twoich zajęć, zajrzyj na stronę internetową wybranej uczelni i to z niej pobierz potrzebne ci informacje. Przygotuj się do swojego studiowania, aby przejść przez nie bez większych problemów.

Jak dorobić do pensji?

Jak dorobić do pensji?

Ciekawa praca, a do tego przynosząca zyski jest marzeniem niemal każdego dorosłego człowieka. Niestety nie zawsze spełnia ona oczekiwania, szczególnie te finansowe. W takiej sytuacji najlepszą opcją jest poszukanie zajęcia dodatkowego, dzięki któremu poziom życia nieco wzrośnie i będzie można sobie pozwolić na dodatkowe przyjemności, o które trudno, gdy zarabia się niewiele. Metod na dodatkowy zarobek jest dość dużo i w większości przypadków, nie trzeba wykazywać ponadprzeciętnych umiejętności, żeby móc znaleźć sobie dodatkowe zajęcie, które umożliwi spełnienie dodatkowych potrzeb. Jedną z najbardziej popularnych metod jest podjęcie pracy, którą można wykonywać we własnym domu. Wbrew pozorom takich ofert jest naprawdę sporo i każda osoba, która tylko wykazuje taką chęć, może podjąć się takiego dodatkowego zajęcia. Dawniej popularne były prace, które wymagały posiadania zdolności manualnych, a dziś wystarczy mieć dostęp do sieci, żeby bez większych problemów zarobić dodatkowe pieniądze.

Wiele osób mimo wszystko nie wie, jak dorobić do pensji. A to dlatego, że nie każdy jest osobą młodą, która nowoczesną technologię ma w małym palcu. Osoby starsze szukają innych sposobów na zarobek. Często także są to prace, które można wykonywać w zaciszu własnego domu. Dodatkową opcją jest podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania. Niezmienną popularnością, zwłaszcza wśród osób, które są już na emeryturze, jest podejmowanie pracy ochroniarza. Jest to sposób na dodatkowy zarobek, a do tego w większości można wówczas przebywać na świeżym powietrzu. Można więc powiedzieć, że jest to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Osoby młode z reguły szukają innych zajęć i dobierają je pod względem zainteresowań lub umiejętności. Internet daje w dzisiejszych czasach niemal nieograniczone możliwości i niemal każdy, kto odznacza się mniejszymi, lub większymi umiejętnościami, może znaleźć pracę zdalną, a więc taką, która nie wymaga wychodzenia z domu. Jest to dobre rozwiązanie, bo oszczędza się w ten sposób pieniądze, które w normalnej pracy wydałoby się na dojazd.

Wśród kobiet, zarówno tych młodszych, jak i starszych wciąż niezmienną popularnością cieszy się posada opiekunki. Również może to być zajęcie dodatkowe, a więc w niepełnym wymiarze godzin. W dużych miastach zapotrzebowanie na tego typu usługi jest naprawdę duże i jeśli tylko ma się predyspozycje do takiej pracy, a więc gdy lubi się dzieci, to można podjąć się takiego zadania. Niektórzy dorabiają w ten sposób, opiekując się dziećmi w weekendy lub w wieczory, gdy ich rodzice pragną gdzieś wyjść. Zawsze jest to dodatkowy grosz, a w ciągu miesiąca można w ten sposób naprawdę sporo zarobić. Każdy sposób jest dobry i z pewnością każdy, bez względu na wiek i umiejętności jest w stanie znaleźć zajęcie dla siebie. Wystarczy jedynie odrobina chęci do pracy, a także zaangażowania w czynność, którą się podejmie. Jeśli jest się systematycznym i zdeterminowanym, to bez problemu można zdobyć dodatkowe pieniądze, które będzie można przeznaczyć na dowolny cel.

Osoby, które szukają dodatkowego zatrudnienia, bardzo chętnie przeglądają wszelkie oferty, zarówno te, jakie można znaleźć w sieci, jak i te, które drukowane są w gazetach. Poza tym, jeśli nie można znaleźć zajęcia, które chciałoby się wykonywać, to zawsze można zamieścić ogłoszenie, w którym dokładnie określi się swoje preferencje i oczekiwania. Istnieje cień szansy na to, że znajdzie je osoba, która ma wymarzone stanowisko dla danej osoby. Jedno jest pewne, jeśli nawet na początku nie uda się niczego znaleźć, to nie warto się poddawać, bo prędzej czy później na pewno znajdzie się pracę, która będzie dawać satysfakcję, także tę finansową. Mając różne opcje, warto wybrać taką, która oprócz zadowolenia finansowego, będzie przynosiła także satysfakcję osobistą. To bardzo ważne, gdy praca, jaką się wykonuje, jest także przyjemnością. Z czasem każdemu uda się taką znaleźć, ale trzeba przejrzeć mnóstwo dostępnych ofert, a więc poświęcić temu zagadnieniu nieco więcej czasu.

Praca na etacie

Praca na etacie

Pracując na etacie, przysługują ci różne prawa, które gwarantują ci odpowiednie rozporządzenia i ustawy. Masz prawo do wynagrodzenia oraz do ubezpieczenia. Zapewnienie ci tego jest obowiązkiem pracodawcy. Posiadasz również prawo do urlopu wypoczynkowego oraz urlopu na żądanie. Ten drugi bierzesz w przypadku nagłych losowych wypadków, które niespodziewanie mogą się wydarzyć. Ten pierwszy wybierasz w momencie, kiedy uznasz, że potrzebujesz wypoczynku. Urlop wypoczynkowy przysługuje ci przynajmniej raz w roku w wymiarze czternastu nieprzerwanych dni. Nie raz pewnie zastanawiałeś się jak wyliczyć urlop wypoczynkowy ? Wszystko możesz sprawdzić w kodeksie pracy, gdzie znajdziesz wszystkie przepisy związane z pracą na etacie. Jako pracownik, który przepracował przynajmniej dziesięć lat, przysługuje ci dwadzieścia sześć dni urlopu. Jeśli pracujesz krócej niż dziesięć lat, przysługuje ci dwadzieścia dni urlopu. Urlop, który wybierasz w określonym czasie, nie powinien być przerywany przez twojego pracodawcę. Jeśli takie zdarzenie miałoby miejsce, twój pracodawca powinien ci zrekompensować kolejnym urlopem w wymiarze czternastu dni. Posiadając własną działalność gospodarczą, wymiar twojego urlopu zależy wyłącznie od ciebie. Nie jesteś ograniczony kodeksem pracy, dlatego wymiar urlopu, który sobie zafundujesz, zależy wyłącznie od ciebie. Pracując na etacie, na pewno nie raz zastanawiałeś się, czy nie lepiej przejść na swoje, czyli założyć własną działalność gospodarczą. Robiąc to, pamiętaj, że wszystko ma swoje plusy i minusy. Praca etatowa gwarantuje ci stały dochód, bez względu na to, czy firma, w której pracujesz, przynosi zysk. Płaca jest ci zapewniona ustawowo i nie może wynosić mniej niż ta przewidziana w ustawie mówiącej o wysokości płacy minimalnej. Przysługuje ci także wspomniany wyżej urlop, który trzeba podkreślić, jest płatny. Jego wymiar jest określony, tak że z góry możesz zaplanować swoje wakacje. Dodatkowo pracodawca odprowadza dla ciebie składki do zakładu ubezpieczeń społecznych oraz składki twojego ubezpieczenia na życie. Często zapewnia także dodatkową opiekę medyczną, która pozwala ci, na szybsze dostanie się do specjalistów. Wszystkie wyżej wymienione rzeczy są bez wątpienia na plus. Na minus idą takie rzeczy jak mimo wszystko ograniczona ilość dni urlopu, pensja, która jest ograniczona wola twojego pracodawcy, godziny pracy, które określa twój pracodawca. Zakładając własną działalność gospodarczą, wszystkie te minusy znikają, ponieważ ty sam decydujesz, w jakich godzinach będziesz pracował, ile dni wolnych od pracy sobie zafundujesz i ile będzie wynosić twoje wynagrodzenie. Są jednak także minusy. Aby wypłacać sobie sowite wynagrodzenie, twoja firma będzie musiała przynosić odpowiednie zyski. A przecież może okazać się tak, że nie będziesz miał na początku żadnych zysków. Mimo tego będziesz musiał odprowadzić składkę do zakładu ubezpieczeń społecznych. Sam zapłacisz sobie także ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Jeśli nie będziesz miał zysków na odpowiednim poziomie, prawdopodobnie zrobienie sobie wolnego, także nie będzie wchodziło w grę. Czas, który mógłbyś poświęcić na wypoczynek, będziesz poświęcał na dodatkową pracę. Czasem będziesz zarządzał sam, ale to nie znaczy, że nie będziesz musiał pracować więcej niż ustawowe osiem godzin. Wszystko to jednak zależy od tego, jak dobrze uda ci się rozwinąć swój biznes. Jeśli twoje zyski będą rosły i osiągną zadowalający przez ciebie poziom, wtedy z pewnością, będziesz chciał zatrudnić kogoś do twojej firmy. W tym momencie staniesz się pracodawcą, który musi zapewnić swoim pracownikom różne prawa, które przysługują im z mocy prawa. Każdy twój pracownik będzie musiał otrzymać wynagrodzenie w przynajmniej minimalnej stawce, jaka co roku określana jest przez rząd. Będziesz musiał dać im umowy o pracę oraz określić ich zakres obowiązków. Każdy z nich otrzyma także prawo do urlopu w wymiarze, jaki im przysługuję, ze względu na ilość przepracowanych lat. Będziesz także musiał odprowadzić wszystkie składki ubezpieczeń.

Jak zostać dobrym weterynarzem?

Jak zostać dobrym weterynarzem?

W naszym społeczeństwie nie brakuje ludzi, które to nade wszystko kochają zwierzęta. Dla młodych i ambitnych osób które lubią ratować życie czworonogów z pewnością niezwykle atrakcyjne okażą się studia weterynaryjne.

W naszym społeczeństwie, zarówno w dużych miastach, jak i niewielkich wioskach nie brakuje miłośników zwierząt. Obecnie na ulicy bardzo często można spotkać właściciela, który prowadzi obok siebie niezwykle zadbanego pupila. Kot, pies i wiele innych zwierząt na dobre zadomowiły w wielu polskich domach i w wielu przypadkach są traktowane wyjątkowo. Każdy troskliwy właściciel potrafi odpowiednio zadbać o swojego najukochańszego pupila. Zatem jeśli zwierzątko nie czuje się dobrze, wielu właścicieli czym prędzej umawia swojego pupila na wizytę kontrolą do sprawdzonego gabinetu weterynaryjnego.
Zatem wydaje się, że weterynarz to zawód z przyszłością.
Weterynarz to specjalista zajmujący się leczeniem zwierząt, zarówno domowych, jak i hodowlanych, który dysponuje odpowiednią wiedzą na poziomie lekarskim i jest uznawany za lekarza.
W zawodzie tym sprawdza się każda osoba, która uwielbia zwierzęta i chce ratować ich życie.
Weterynaria studia co prawda nie należą do najłatwiejszych, gdyż w dużym stopniu są powiązane z medycyną, niemniej warto aby zmierzyły się z nimi te osoby, które są zdolne oraz uwielbiają zwierzęta.

Weterynaria – dawniej a dziś

Zawód weterynarza jest powszechnie ceniony w naszym kraju, niemniej dziedzina ta nie ma zbyt długich tradycji. Istotny postęp nastąpił po zakończeniu drugiej wojny światowej wraz z rozwojem nowych technik leczenia oraz wdrożenia nowych technik rozmnażania zwierząt użytkowych. Kiedyś, aby zostać weterynarzem wystarczyło ukończyć szkołę średnią, natomiast w dzisiejszych czasach wykonywanie tego zawodu wiąże się z ukończeniem studiów wyższych. Współczesny weterynarz jest zobowiązany do przestrzegania oraz upowszechniania praw zwierząt. Ponadto musi on respektować podstawowe zasady sozologii, czyli ochrony środowiska.
W ostatnich latach wykonywanie tego zawodu stało się bardziej nowoczesne i wymaga posiadania nie tylko ogromnej wiedzy medycznej, lecz także technicznej.
Od niedawna pozycja społeczna weterynarza jest częściowo zbliżona do statusu lekarza, ze względu na fakt, że miłośnicy zwierząt nadali weterynarzom większe znaczenie. W związku z powyższym znacznie poprawiły się również zarobki osób wykonujących pracę w tym zawodzie.

Jak zostać dobrym weterynarzem?

W dzisiejszych czasach, aby zostać weterynarzem należy ukończyć studia wyższe. W celu dostania się na wymarzoną uczelnię weterynaryjną kandydat musi zdać egzamin wstępny lub po prostu przejść konkurs świadectw dojrzałości. Przeważnie jest to konkurs połączony z egzaminem testowym lub ustnym z biologii oraz chemii.
Studia wyższe weterynaryjne trwają podobnie jak studia medyczne sześć lat i mają charakter przyrodniczo-lekarski.
W ciągu dwóch pierwszych lat określane są one studiami przedklinicznymi. W czasie ich trwania przyszły weterynarz zaznajamia się z histologią, biofizyką, genetyką, chemią, biochemią, fizjologią, łaciną oraz filozofią.Natomiast w ciągu kolejnych lat do obowiązkowych przedmiotów dochodzi farmakologia, diagnostyka internistyczna, anatomia patologiczna, patofizjologia, mikrobiologia, interna, chirurgia z ortopedią oraz okulistyka. Co więcej studenci uczą się o chorobach zakaźnych oraz czerpią niezbędną wiedz z epizootiologii, rozrodu zwierząt toksykologii oraz dietetyki.
Większość studentów, którzy to chcą być profesjonalnymi specjalistami w dziedzinie weterynarii wybierają studia dzienne, ale można też studiować wieczorowo.
Zasadniczym celem kształcenia przyszłych weterynarzy jest zachowanie zdrowia oraz maksymalnej zdolności produkcyjnej zwierząt gospodarskich, a także ochrona zdrowia człowieka.
Współczesny lekarz weterynarii to dobry specjalista nie tylko leczący, ale również potrafiący skutecznie zwalczać groźne choroby zakaźne zagrażające człowiekowi. Ponadto potrafi on kontrolować środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.
Studia weterynaryjne kończą się uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii.

Na tropie tajemnic przeszłości

Na tropie tajemnic przeszłości

Zawód archeologa może być wspaniałą przygodą, choć błędem jest spoglądanie na tę dziedzinę nauki przez pryzmaty znanych filmów oraz powieści. Archeologia jest nauką fascynująca i pełną tajemnic. I choć praca specjalisty z tej dziedziny znacznie odbiega od stereotypów, utrwalanych w świecie kultury przez pisarzy i filmowców, dla wielu z nas może się ona okazać świetnym sposobem na życie. Co warto wiedzieć na ten temat?
Dla kogo archeologia będzie dobrym zawodem? Dla tych, którzy lubią badać przeszłość. Ta dziedzina historii to ciągłe szukanie tajemnic oraz gromadzenie wiedzy o naszych przodkach na podstawie dość skąpych materiałów. Jak wyglądają studia w tym kierunku? Na jakie perspektywy można liczyć po ich ukończeniu?
Zacznijmy od tego, jak wygląda nauka na kierunku archeologia Studia z tej dziedziny wymagają zainteresowania się historią, jednak i inne nauki humanistyczne odgrywają tu bardzo ważną rolę. Przyszły archeolog musi posiać szeroką wiedzę na temat poszczególnych okresów archeologicznych oraz poznać ich ogólną charakterystykę. Najważniejsza w tym przypadku jest historia starożytna oraz pradzieje, nie można jednak zapominać, że w swej pracy archeolodzy często spotykają się z młodszymi pamiątkami. Wiedza na temat średniowiecza odgrywa tutaj zatem rolę bardzo ważną, choć i te młodsze okresy historyczne nie mogą zostać przez przyszłych archeologów zignorowane. Dobra znajomość historii, ze szczególnym uwzględnieniem starożytności i średniowiecza to podstawa w przypadku tego kierunku studiów. Ważna jest tu również wiedza dotycząca metod pracy na stanowisku archeologicznym oraz zasad, dzięki którym można w odpowiedni sposób prowadzić dokumentacje takich badań. Są to sprawy bardzo ważne w tym zawodzie, szczególnie dla tych osób, które po zakończeniu studiów będą chciały kontynuować prace badawczą w terenie. Tu dobrze przeprowadzona dokumentacja staje się podstawową umiejętnością, nic więc dziwnego, że przedmioty związane z metodami pracy na stanowisku archeologicznym odgrywają na tym kierunku studiów tak ważną rolę. Przyszły archeolog powinien też zapoznać się z podstawowymi metodami zabezpieczania zabytków. Wiadomo przecież, że wszystkie przedmioty znalezione podczas wykopalisk muszą zostać zabezpieczone w odpowiedni sposób. Każdy z nich jest przecież cenną pamiątką sprzed wieków oraz bardzo ważnym źródłem informacji na temat życia naszych przodków. W trakcie studiów przyszli archeolodzy muszą się też sporo dowiedzieć na temat tego, jak upowszechniać wiedzę na temat pradziejów oraz w jaki sposób prowadzić inwentaryzację tych obiektów, które mają pomagać w tym zadaniu. Warto też pamiętać, że dla przyszłych archeologów ważną kwestią staje się znajomość języków obcych, przy czym językiem najważniejszym jest tu język angielski.Dzięki temu badacze przeszłości z całego świata mogą się szybciej i sprawniej wymieniać informacjami, niezwykle ważnymi w świecie współczesnej nauki. Warto też pamiętać, że choć archeologia jest nauką o przeszłości, rolę coraz ważniejszą odgrywa w jej przypadku informatyka. Przyszły archeolog musi zatem poznać tajniki obsługi komputera oraz tych programów, które w pracy badawczej stają się wyjątkowo ważne. Informatyka w archeologii odgrywa już teraz bardzo ważną rolę, zatem pojawienie się takiego kierunku na polskich uczelniach dla nikogo nie powinno stanowić większego zaskoczenia.
A co z pracą? Gdzie może się zatrudnić specjalista z zakresu archeologii? Placówki muzealne oraz szkoły wyższe to bez wątpienia atrakcyjne miejsca pracy dla archeologów. Dla wielu osób ważniejsza staje się jednak możliwość pracy w terenie.Archiwa, ośrodki kultury – oto kolejne miejsca, w których osoby po archeologii mogą szukać pracy. Możliwości jest wiele. I choć nie każdy archeolog będzie przeżywał przygody godne filmowych lub książkowych bohaterów, każdy badacz przeszłości będzie się w swej pracy mógł spotykać z licznymi tajemnicami. W ich odkrywaniu rzetelna wiedza, wyniesiona ze studiów na kierunku archeologia, przyda się z pewnością.