Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem bankowym, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w obecnie dostępnych ofertach przedstawia się następująco:
– w Banku PKO BP rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 4,30% przy okresie kredytowania wynoszącym dwadzieścia pięć lat, kwocie kredytu do wartości zabezpieczenia 67%, oprocentowaniu zmiennym 2,82% w pierwszym roku kredytowania oraz 3,76% w kolejnych latach, WIBORze trzymiesięcznym w wysokości 1,72%, marży 1,1% w pierwszym roku kredytowania oraz 2,04% w kolejnych latach. Do całkowitego kosztu kredytu doliczane są również odsetki, ubezpieczenie nieruchomości, ocena wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata za konto, opłata za kartę kredytową wydaną do rachunku, ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku i leczenia szpitalnego
– w Banku Pekao S.A. rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 5,09% przy okresie kredytowania wynoszącym dwadzieścia cztery lata i wkładzie własnym w wysokości 27%, oprocentowaniu zmiennym kredytu w wysokości 4,57% w stosunku rocznym. Do całkowitego kosztu kredytu doliczane są również ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, opłata za otworzenie i prowadzenie konta w banku, opłata za kartę kredytową wydaną do rachunku, opłata za kontrolę nieruchomości, podatek od ustanowienia hipoteki, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 1,90%
– w Banku ING są dostępne cztery opcje. W ofercie “Noworoczna wyprzedaż – łatwy start” rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 4,28% przy dwudziestopięcioletnim okresie kredytowania, oprocentowaniu zmiennym 3,59% z sześciomiesięcznym WIBORem 1,79% oraz marżą 1,65% podwyższoną o 0,05 punktów procentowych do momentu wpisu hipoteki umownej. Do całkowitego kosztu kredytu doliczane są również odsetki, podatek od czynności cywilnoprawnych – dziewiętnaście złotych, ubezpieczenie od ognia i innych losowych, opłata za usługę wyceny nieruchomości zleconej przez bank, ubezpieczenie spłaty kredytu.
Drugą z dostępnych w Banku ING ofert jest “Noworoczna wyprzedaż – lekka rata”, w której rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 4,21% przy okresie kredytowania wynoszącym dwadzieścia dziewięć lat i trzy miesiące, oprocentowaniu zmiennym w wysokości 3,44% z sześciomiesięcznym WIBORem 1,76% oraz marżą 165% podwyższoną o 0,05 punktów procentowych do momentu wpisu hipoteki umownej. Do całkowitego kosztu kredytu doliczane są również prowizja, odsetki, podatek od czynności cywilnoprawnych – dziewiętnaście złotych, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie spłaty kredytu.
Trzecią z dostępnych ofert w Banku ING jest “Ekokredyt hipoteczny”, w której rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 4,23% przy dwudziestopięcioletnim okresie kredytowania, oprocentowaniu zmiennym w wysokości 3,54% z sześciomiesięcznym WIBORem 1,79% oraz marża 1,75% podwyższoną o 0,05 punktów procentowych do momentu wpisu hipoteki umownej. Do całkowitego kosztu kredytu doliczane są również odsetki, podatek od czynności cywilnoprawnych – dziewiętnaście złotych, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, opłata za wycenę nieruchomości zlecona przez bank oraz ubezpieczenie spłaty kredytu.
Czwartą i ostatnią ofertą kredytu hipotecznego w Banku ING jest oferta standardowa, w której rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 4,83% przy okresie kredytowania dwudziestu dwóch lat i sześciu miesięcy i oprocentowaniu zmiennym w wysokości 4,29% z sześciomiesięcznym WIBORem 1,79% i marżą 2,50% podwyższoną o 0,05 punktów procentowych do momentu wpisania hipoteki umownej. Do całkowitego kosztu kredytu doliczane są również prowizja, odsetki, podatek od czynności cywilnoprawnych – dziewiętnaście złotych,, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłata za usługę wyceny nieruchomości zleconej przez bank.
– w mBanku rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu hipotecznego wynosi 4,22% przy trzydziestopięcioletnim okresie kredytowania. Trzymiesięczny WIBOR wynosi 1,72%, a marża 2%, co oznacza że oprocentowanie zmienne tego kredytu to 3,72%. Do czasu wpisu hipoteki oprocentowanie jest podwyższone do 1,5%. Do całkowitego kosztu kredytu doliczana jest również jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 0,5%, ubezpieczenie na życie, podatek od czynności cywilnoprawnych – dziewiętnaście złotych, opłata za wycenę nieruchomości – trzysta złotych oraz ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here