Rodzaje działalności gospodarczej

Wielu młodych ludzi marzy o tym, aby w przyszłości otworzyć firmę dobrze prosperującą na rynku. Pomimo, że wiąże to się z ogromną odpowiedzialnością wielu ryzykując otwierając własną firmę wygrywa nowe życie. Jednak dla większości start ze swoją firmą na rynku polskim jest niepewną inwestycją i ponoszącą za sobą duże ryzyko. Niekiedy też obawa przed formalnościami i brakiem doświadczenia zamyka drogę rozwoju. Czy Polska daje możliwości na dobrze prosperującą firmę? Z praktycznego punktu widzenia założenie firmy nie jest aż tak skomplikowanym procesem jakby mogło się wydawać. Trzeba wiedzieć jakie są rodzaje działalności gospodarczej. Wielu na początku wybiera jednoosobową działalność albo spółkę cywilną. Różnią się od siebie kwestią właścicieli. Jednoosobowa działalność posiada jednego właściciela. Natomiast spółka cywilna prowadzona jest przez co najmniej dwóch wspólników. Informacje na temat funkcjonowania tych dwóch form działalności zostały zawarte w Ustawie Prawo przedsiębiorców oraz w Kodeksie cywilnym. Dlaczego te dwie formy działalności są najczęściej wybieranymi przez nowicjuszy? Po pierwsze formalności przy zakładaniu i dalszym prosperowaniu firmy są proste i przystępne dla nie doświadczonych osób. Po drugie koszty są stosunkowo niewielkie.
Innymi formami działalności są spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością). Decydując się na te formy trzeba wiedzieć, że są one bardziej skomplikowane. Podlegają one pod Kodeks spółek handlowych. Ważnym aspektem jest to, że wymagają dużego kapitału na początek oraz są bardziej kłopotliwe podczas ich zakładania. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że prowadzenie takich form działalności wiąże się z prowadzeniem skomplikowanej księgowości.
* Indywidualna działalność gospodarcza.
Rozumiana jest jako działalność budowlana, wytwórcza, usługowa, handlowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych. Taka forma działalności jest prowadzona we własnym imieniu. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Należy zwrócić uwagę na fakt, że majątek przedsiębiorstwa jest tożsamy z majątkiem właściciela. W przypadku wystąpienia zadłużenia firmy właściciel odpowiada za nie prywatnym majątkiem. Obarczać może również współmałżonków w przypadku braku rozdzielności majątkowej.
* Spółdzielnia
Do założenia spółdzielni jest konieczne posiadanie co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osób prawnych. W spółdzielni należy założyć zarząd oraz radę nadzorczą. Te grupy mają wpływ na ilość członków oraz decydują o wymaganym wkładzie. Majątek spółdzielni dzieli się na fundusz udziałowy, fundusz zasobowy oraz fundusz wkładów.
*Spółka jawna
Spółka charakteryzuje się tym, że każdy ze wspólników odpowiada majątkiem za zadłużenia firmy. Osoby rządzące w spółce wybierają wspólnicy. Wybrana osoba nie dostaje jednak żadnego dodatkowego wynagrodzenia za przewodnictwo.
*Spółka cywilna
W celu założenia spółki cywilnej należy sporządzić umowę i zgłosić ją w Urzędzie Skarbowym do 14 dni od jej zawarcia. Spółka cywilna posiada możliwość zawarcia jej na czas ograniczony lub nieograniczony. Przy zakładaniu spółki nie potrzeba żadnych wkładów finansowych.
*Spółka komandytowa
Spółka ta jest prowadzona pod własną nazwą, ale bez osobowości prawnej. Często jest formą przejściową między spółkami osobowymi, a kapitałowymi. W składzie spółki możemy wyróżnić komplementariusza. Jest to osoba, która odpowiada za zobowiązania spółki majątkiem. Jest również w spółce komandytariusz. Odpowiada on za zobowiązania w określonej poprzez umowę kwocie.
*Spółka komandytowo-akcyjna
Jest to spółka łącząca cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej. Początkowy wkład wynosi 50 tysięcy złotych kapitału zakładowego. Za spółkę i zadłużenia odpowiada co najmniej jeden komplementariusz.
*Spółka partnerska
Spółka ta podlega do spółek osobowych. W takich spółkach wspólnicy otwierają firmę, aby wykonywać jeden lub więcej z wolnych zawodów.
Partner w spółce nie ponosi zobowiązań w przypadku błędów innego wspólnika.
*Spółka akcyjna
W tego typu spółce dokonuje się notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych albo New Connect. Spółka akcyjna ma osobowość prawną. Kapitał do założenia spółki to 100 tysięcy złotych. Spółka składa się z zarządu oraz rady nadzorczej.
*Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka podlega Kodeksowi Spółek Handlowych. Wspólnicy nie odpowiadają za długi. Odpowiada za nie spółka. Kapitał założenia wynosi 5 tysięcy złotych. Spółka składa się z zarządu oraz zgromadzenia wspólników.
Forma prawna działalności gospodarczej wpływa na funkcjonowanie firmy oraz na sposób rozliczania.
Przy zakładaniu firmy należy podjąć wybór odpowiedniej formy prawnej oraz podjąć decyzję czy prowadzić firmę samodzielnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here