Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

W przypadku umowy o pracę, każdemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy. Co jednak dzieje się z urlopem pracownika, gdy rozwiązuje umowę o pracę? W związku z tym, że dni wolne od pracy to prawo wszystkich pracowników, niezależnie od miejsca pracy czy wykonywanego zawodu, w takim przypadku należy wykorzystać cały zaległy urlop. Istnieje jednak możliwość wypłacenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przez pracodawcę danego przedsiębiorstwa. Jednak to pracodawca decyduję, w jaki sposób chce rozliczyć się ze swoim pracownikiem. Bardzo często pracownikom proponuje się skorzystanie z możliwości wypłacenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, ze względu na konieczność dokończenia zobowiązań firmowych. W ten sposób pracodawca może wymagać od pracownika, aby doprowadził dany projekt do końca. Jest to dobre rozwiązanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.
Zatem jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Na szczęście sprawa nie jest zbytnio skomplikowana. Należy tylko sprawdzić współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, który obowiązuje w danym roku. Współczynnik ten jest uzależniony od liczby niedziel, świąt i innych dni wolnych w danym roku kalendarzowym. Nie ma znaczenia, czy ekwiwalent wyliczany jest za urlop zaległy, czy bieżący, bowiem jego wartość jest zawsze taka sama.
Współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,92. Jeżeli pracownik zna współczynnik w danym roku, to obliczenie ekwiwalentu jest już wówczas bardzo proste. Przy jego obliczaniu należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie danego pracownika, współczynnik ekwiwalentu na tej podstawie wyliczyć stawkę pracownika za jedną godzinę pracy. Na tej podstawie wyliczany jest ekwiwalent za cały urlop wypoczynkowy. Najprościej jednak zobrazować wszystkie wyliczenia na przykładzie:

W przypadku rozwiązania umowy o pracę pracownika zatrudnionego na pełen etat, należy rozliczyć się z całego urlopu wypoczynkowego. Prezes przedsiębiorstwa YYY zaproponował ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownikowi X. Wynagrodzenie pracownika wynosiło 2 500 zł. Pracownik ma do wykorzystania jeszcze 10 dni zaległego urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent powinien zostać wówczas obliczony w następujący sposób:

Wynagrodzenie: 2 000 zł
Współczynnik ekwiwalentu: 20,92
2 000 zł : 20,92 = 95,60 zł – jest to ekwiwalent za 1 dzień urlopu
95,60 : 8 godzin = 11,95 zł – stawka pracownika za 1 godzinę pracy
10 dni urlopu x 8 godzin = 80 godzin
80 godzin x 11,95 = 956,00 zł – ekwiwalent a ukrop wypoczynkowy

Jak widać na powyższym przykładzie, wyliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie jest trudnym zadaniem. Podobnie przedstawia się sytuacja, gdy pracownik zatrudniony jest na niepełny etat w danym przedsiębiorstwie. W tym jednak przypadku współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należy przyjąć proporcjonalnie do etatu. Oznacza to, że w przypadku zatrudnienia na pół etatu, współczynnik ekwiwalentu wynosi 10,46. Pozostałe wyliczenia należy wykonać analogicznie do podanego przykładu.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy powinien zostać wypłacony pracownikowi w ostatnim dniu jego pracy. W przedsiębiorstwach to najczęściej odpowiedni dział zajmuje się obliczeniem wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby sprawdzić, czy dane wyliczenia są rzeczywiście poprawne. W przypadku jakichkolwiek problemów, w internecie dostępne są kalkulatory, które pozwalają na wyliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W ten sposób można sprawdzić, czy rzeczywiście wysokość ekwiwalentu została wyliczona w sposób poprawny.
Podsumowując, istnieją dwie możliwości wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Po pierwsze, pracownik powinien przede wszystkim wykorzystać zaległy urlop. Istnieje jednak możliwość wypłacenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Jednak to pracodawca decyduje czy jest gotowy ponieść dodatkowe koszty w przypadku rozwiązana umowy o pracę i wypłacić pracownikowi stosowną wartość wynagrodzenia. W przypadku gdy konieczność wykorzystania urlopu zakłóca wewnętrzną organizację pracy w przedsiębiorstwie jest to jednak najlepsze rozwiązanie dla dwóch stron.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here