Kredyt hipoteczny w euro

Jeszcze nie tak dawno temu na rynku panowały kredyty walutowe. Zostały one jednakże „zdetronizowane” przez naszą własną walutę. Spora część banków oferuje teraz kredyty hipoteczne w złotych. W paru bankach można wciąż odnaleźć kredyty oferowane w euro.

Kredyt hipoteczny w euro?
To najpopularniejszy teraz kredyt hipoteczny w innej walucie, chociaż tutaj od razu musimy zastrzec, iż nie wszystkie banki mają go w swojej ofercie. Te, jakie świadczą taki produkt, niezwykle restrykcyjnie podchodzą do wielu elementów: na przykład potrzebują lepszej zdolności kredytowej aniżeli w wypadku kredytu udzielonego w złotówkach. Odmienne są także procedury, musimy liczyć się z wydatkami tłumaczeń wymaganych dokumentów, na przykład tychże dotyczących zatrudnienia.

Specjalne oczekiwania względem kredytobiorców dotyczą pomiędzy innymi większego wkładu własnego – zamiast 10 do 15% wartości nieruchomości, bank może żądać od blisko 20 do 30%. Tymczasem kwota, którą możemy uzyskać, jest mniejsza oraz sięga 70% wartości domu czy mieszkania, jakie jest zabezpieczeniem kredytu.

Czemu jednakże część osób dąży do uzyskania kredytu w euro, chociażby gdy nie spełnia głównego założenia przedstawionego przez pożyczkodawców, więc nie zarabia w owej walucie? Największą korzyścią kredytów hipotecznych oferowanych w euro jest mniejsza marża i mniejsze oprocentowanie. Więc rata do zapłaty będzie mniejsza aniżeli w wypadku kredytu udzielonego w złotówkach. Dla portfela konsumenta jest to lepsze – płaci mniej odsetek.

Co przesądza o kosztach kredytu?
Zarówno przy kredytach złotowych, jak również walutowych największym kosztem są odsetki. Wynikają one z oprocentowania kredytu mieszkaniowego. A to, z kolei, składa się z marży (stałej w całym czasie kredytowania) oraz stopy procentowej, liczonej na bazie wartości WIBOR – w wypadku kredytów w PLN, lub EURIBOR oraz LIBOR -dla euro oraz funtów. Wartość referencyjna euro lub funta jest znacznie mniejsza od stopy referencyjnej dla złotówek.

Z innej strony musisz pamiętać o zagrożeniu kursowym, jakie dla osób płacących kredyt w walucie obcej, aniżeli waluta podstawowych przychodów jest groźne. W wypadku wystąpienia negatywnych zmian kursu mogłoby spowodować duże kłopoty finansowe. To nie jest tak, iż polskim konsumentom odebrano okazję korzystania z korzystnych, niskooprocentowanych walutowych kredytów hipotecznych. Przepisy zamieniono ze względu na doświadczenia naszego sektora oraz ogromną liczbę umów kredytowych, zawartych we frankach szwajcarskich, jakie tworzyły za duże zagrożenie. Obie strony są zagrożone – kredytobiorca oraz bank. W tenże sposób podniesiono bezpieczeństwo wszystkich uczestników naszego sektora walutowych kredytów hipotecznych.

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać kredyt walutowy?
Wszystkie banki działające na naszym rynku muszą przestrzegać wyznaczonych przez KNF reguł przyznawania hipotecznych kredytów walutowych. Dodatkowo każda firma ustala jeszcze własne rygorystyczne normy. W praktyce, wymagania jakim musi sprostać klient mogą zdecydowanie różnić się w zależności od pożyczkodawcy.

Nieruchomość położona na terenie Polski
Zacznijmy jednakże od modelu wspólnego dla wszystkich propozycji. Krajowe banki finansują tylko nieruchomości znajdujące się na obszarze Polski, ze względu na brak możliwości zabezpieczenia się banku na mieszkaniu lub domu położonym za granicą.

Stałe źródło przychodów
Dodatkowo, firmy akceptują tylko i wyłącznie dochody uzyskiwane w ramach umowy o pracę oraz jej pochodnych, np. kontraktu lub umowy terminowej. Niezależnie od typu umowy, zazwyczaj wymaga się, aby staż pracy u dotychczasowego pracodawcy wynosił nie mniej aniżeli 12 miesięcy. Liczy się również renta lub emerytura.

Polscy inwestorzy, jacy zarejestrowali działalność za granicą, nie mogą liczyć na uwzględnienie uzyskiwanych przychodów przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Na tenże czas wyjątek stanowią osoby prowadzące biznes w Niemczech. Mogą one uzyskać kredyt walutowy w banku, jakiego udziałowcy mają centralę na terytorium Polski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here