Działalność gospodarcza jednoosobowa

Działalność gospodarcza jednoosobowa bez wątpienia nie jest łatwą sprawą dla młodego przedsiębiorcy, który planuje taką właśnie działalność prowadzić. Co prawda prowadzenie swojego własnego interesu sprawia, że jesteśmy niezależnymi panami własnego losu, to jednakże prowadzenie własnej firmy, niestety wiąże się z niemałym ryzykiem. Osoba, która decyduje się na to, żeby prowadzić sama własną firmę, bez wątpienia musi charakteryzować się niezaprzeczalną odwagą, jak również nie może bać się podejmowania nierzadko bardzo trudnych oraz przemyślanych decyzji. Niezwykle ważna jest także znajomość przepisów z dziedzin, takich jak na przykład podatki, finansowanie działalności, jak również przepisów z zakresu prawa. Niestety prowadzenie własnej firmy nie jest sprawą łatwą, co pokazują statystyki, z których jednoznacznie wynika, że duża liczba przedsiębiorców, po roku prowadzenia firmy, poddaje się i rezygnuje z tego.

Co cechuje jednoosobową działalność gospodarczą?
Cechą charakterystyczną takiej właśnie działalności jest to, że osoba, która ją prowadzi, obowiązkowo musi posiadać zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, jak również zdolność procesową oaz sądową. Żeby wykonywać taką właśnie działalność nie musimy podpisywać żadnych umów, jak również nie musimy do naszej firmy wnosić określonego przepisami minimalnego kapitału, niezbędnego do prowadzenia działalności.

Przedsiębiorca odpowiada za wszelkie zobowiązania firmy
Każdy przedsiębiorca, który we własnym imieniu prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest zobowiązany do tego, żeby za wszelkie je powstałe zobowiązania, odpowiadać całym swoim majątkiem. Trzeba również zaznaczyć fakt, że za takie zobowiązania, które powstały w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, ponosi również małżonek osoby prowadzącej działalność. Wynika z tego, iż za zobowiązania firmy musimy odpowiadać nie tylko majątkiem, który wykorzystywany jest do prowadzenia firmy, lecz również odpowiadamy swoim majątkiem prywatnym i z niego mogą również ściągać zadłużenie wierzyciele, jeżeli oczywiście takie zadłużenie powstanie. W wypadku, jeżeli prowadzona przez nas działalność gospodarcza nie przynosi dochodów, to wtedy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wszelkie powstałe zobowiązania, w tym również, na przykład ZUS, czy też wynagrodzenie dla pracowników, pokrywać ze swojego majątku osobistego. W wypadku, jeżeli prowadzona przez nas działalność gospodarcza przynosi zyski, to wtedy zasilają one majątek prywatny. Jeżeli chcemy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, to w takim wypadku musimy ją obowiązkowo zarejestrować w CEIDG, z chwilą dokonania wpisu w tym właśnie rejestrze, stajemy się przedsiębiorcami. W związku z tym, jeżeli zawieramy z innym podmiotem jakąś umowę, na przykład o świadczenie określonych usług, to w takim wypadku nie jesteśmy konsumentami, ale przedsiębiorcami. Wiąże się z tym również szereg udogodnień przyznawanych przez ustawodawcę konsumentów, z których z racji stania się przedsiębiorcą, musimy zrezygnować.

Jak wygląda kwestia reprezentowania firmy?
Każda osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, posiada wyłączne prawo do reprezentowania swojej firmy, a co za tym idzie, tylko i wyłącznie jej właściciel ma prawo, na przykład do zawierania różnego rodzaju umów z innymi podmiotami gospodarczymi, tylko on może składać coroczną deklarację podatkową, jak również przysługują mu inne uprawnienia z tym związane. Nie oznacza to jednakże tego, że poszczególnych czynności z zakresu reprezentowania swojej firmy, nie możemy zlecić innej osobie, ponieważ mamy taką możliwość. W takim wypadku możemy udzielić wskazanej przez nas osobie pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności, jednakże z tym zawsze musimy być bardzo ostrożni i warto takiego pełnomocnictwa udzielić osobie, której w pełni ufamy, ponieważ wszelkie działania, które dokonane są przez pełnomocnika, zawsze będą miały wpływ na nasz majątek prywatny, co przecież też wiąże się ze swego rodzaju ryzykiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here