Jak wyliczyć długość urlopu wypoczynkowego?

Urlop to jedno z bardziej ulubionych słów wszystkich pracowników, niezależnie od branży, w której pracują. Dni wolne przysługują wszystkim pracownikom, jednak ich długość uzależniona jest od stażu pracy osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie. Urlop przysługuje tylko w dni pracy pracownika a jeden dzień odpowiada ośmiu godzinom pracy. Jak zatem odbywa się wyliczenie urlopu?
W przedsiębiorstwach to najczęściej dział kadrowy zajmuje się wyliczeniem urlopu i pracownik nie musi sobie zawracać tym głowy. Jednak większość pracowników woli trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, czy przysługująca im liczba dni rzeczywiście została dobrze wyliczona. W związku z tym, że sprawa wyliczenia urlopu nie jest skomplikowana, zawsze warto zweryfikować wyliczenia kadrowej.
Najprościej mówiąc, każdemu zatrudnionemu o pracę pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni wolnych od pracy Tak jak wspomniano wcześniej, wielkość urlopu uzależniona jest od stażu pracy. Oznacza to, że pracownikom ze stażem pracy powyżej dziesięć lat przysługuje dwadzieścia sześć dni wolnych od pracy a osobom pracującym mniej niż dziesięć lat, takich dni przysługuje dwadzieścia. Warto jednak zaznaczyć, że w staż pracy wliczana są także lata nauki. Liczba lat uzależniona jest od ukończonej szkoły. Oczywiście lata nauki nie sumują się. Liczba lat przekłada się wówczas następująco:
– w przypadku ukończenia szkoły zasadniczej lub równorzędnej – pracownikowi przysługują 3 lata wliczane do stażu pracy;
– w przypadku ukończenia szkoły zawodowej – pracownikowi przysługują 5 lata wliczane do stażu pracy;
– w przypadku ukończenia szkoły policealnej – pracownikowi przysługują 6 lata wliczane do stażu pracy;
– w przypadku ukończenia szkoły wyższej – pracownikowi przysługują 8 lata wliczane do stażu pracy.
Problem może pojawić się wówczas, gdy pracownik zostaje zatrudniony w nowym przedsiębiorstwie w środku roku kalendarzowego. Na szczęście sprawa nie jest aż tak skomplikowana, jak może się wydawać. Urlop przysługuje po prostu od kolejnego miesiąca pracy (w przypadku zatrudnienia w połowie miesiąca). W przypadku zatrudnienia z pierwszym dnem miesiąca, prawo do urlopu przysługuje od końca danego miesiąca.
Także w przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat, wymiar urlopu wyliczany jest w bardzo prosty sposób, to jest proporcjonalnie do czasu pracy osoby zatrudnionej. Niezależnie od etatu, wymiar urlopu zaokrąglany jest w górę przez pracodawcę.
Wyliczenia urlopu nieco inaczej odbywają się w przypadku podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Wówczas dni wolne nabywa się z każdym kolejnym miesiącem pracy. Wymiar takiego urlopu wynosi 1/12 etatu, który obliczany jest w skali roku. Oznacza to, że nowo zatrudnionemu pracownikowi przysługuje 1,66 dnia urlopu za każdy przepracowany miesiąc w danym przedsiębiorstwie. Dla przykładu, po trzech miesiącach pracownik nabywa prawo do pięciu dni urlopowych.
Urlop przysługuje także w przypadku umowy zlecenia i wówczas dni wolne wyliczane są proporcjonalnie do okresu pracy.
Podsumowując, dni wolne od pracy przysługują wszystkim zatrudnionym pracownikom. Urlop to okres płatny, za który pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie. Jego długość zależy od stażu pracy danego pracownika i wielkości etatu, na jaki został zatrudniony. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, pracownik powinien wykorzystać cały zaległy urlop lub, jeżeli pozwoli na to pracodawca, otrzymać stosowny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Jak widać, wyliczenie urlopu nie jest sprawą skomplikowaną, dlatego zawsze warto zwrócić uwagę czy dział zajmujący się sprawami kadrowymi rzeczywiście dokonał odpowiednich wyliczeń. Warto także zaznaczyć, że w internecie znajdują się kalkulatory urlopowe, które pozwalają na szybkie obliczenie wymiaru urlopu po wpisaniu potrzebnych danych. Przygotowane zostały one dla osób, które nie mają czasu zagłębić się w kodeks pracy i przeanalizować wszystkie powyżej opisane aspekty. Takie kalkulatory dostępne są bezpłatnie, on-line, dlatego warto wziąć je pod uwagę w przypadku konieczności szybkiego obliczenia wymiaru urlopu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here