Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzacja może być przeprowadzona na kilka sposobów, ale każdy z nich ma na celu zobrazować stan przedsiębiorstwa. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja środków trwałych pozwoli na zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy oraz umożliwi wdrożenie systemu naprawczego, gdy jest ona w złej kondycji.

Co to jest inwentaryzacja środków trwałych?

Inwentaryzacja nazywana potocznie remanentem jest procesem polegającym na spisaniu wszystkich środków trwałych posiadanych przez przedsiębiorstwo. Do środków trwałych zaliczają się maszyny, narzędzia, które są używane w czasie działalności firmy oraz nieruchomości, samochody, a także żywy inwentarz. Inwentaryzacja środków trwałych to spisanie wszystkich elementów wchodzących w skład firmy oraz przesłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego informacji o stanie majątkowym przedsiębiorstwa. Dzięki ty danym Urząd Skarbowy wylicza podatek jaki musi zapłacić przedsiębiorca. Dokumenty na jakich dokonuje się spisu środków trwałych zawierają rubryki na nazwę oraz symbol aktywów oraz jego ilość podaną w odpowiedniej jednostce miary.

Kto ma obowiązek przeprowadzanie inwentaryzacji?

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ma przedsiębiorca, który prowadząc firmę rozlicza się na podstawie ksiąg rachunkowych. Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji skutkować może odpowiedzialnością karną lub nieprawidłowo wyliczonym podatkiem, który przedsiębiorca musi zapłacić. Niewykonanie inwentaryzacji może skutkować grzywną, która wynosi 240 stawek dziennych. Przeprowadzenie inwentaryzacji umożliwi sprawdzenie aktualnego stanu firmy oraz wdrożenie działań mających na celu polepszenie funkcjonowania firmy.

Jak i co ile odbywa się inwentaryzacja?

Przedsiębiorca może przeprowadzić remanent samodzielnie lub zlecić go zewnętrznej firmie specjalizującej się w tym. Inwentaryzacja musi być przeprowadzona w sposób dokładny, ponieważ na jego podstawie Urząd Skarbowy wyliczy podatek, jaki zapłacić będzie musiał właściciel firmy. Spis środków trwałych odbywać powinien się raz w roku i najpóźniej w ostatnim dniu roku obrotowego. Remanent rozpocząć można 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć do 15 dnia kolejnego roku obrotowego. W wyjątkowych sytuacjach inwentaryzacja odbywać może się co cztery lata i wówczas przedsiębiorca musi okazać wszystkie księgi rozchodów i przychodów. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest kluczem do odpowiedzialnego prowadzenia przedsiębiorstwa przynoszącego zyski, dlatego warto zlecić ją profesjonalistom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here