Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny jest doskonałą metodą, żeby polepszyć kondycję finansową, jeżeli przechodzimy na emeryturę. Ten właśnie rodzaj kredytu został wprowadzony do polskiego ustawodawstwa na mocy ustawy o kredycie hipotecznym, która została przyjęta przez Senat 9 października 2014 roku. Ten właśnie rodzaj kredytu, trzeba przyznać całkiem szczerze, że jest dość ciekawym rozwiązaniem, dzięki któremu właściciele nieruchomości mają możliwość pozyskać dodatkowe środki pieniężne, które będą mogli wydać na dowolnie obrany przez siebie cel. Ten właśnie kredyt ma na celu zapewnienie zabezpieczenia osobom starszym, dzięki czemu takie osoby będące właścicielami danej nieruchomości, będą mogli aż do końca swojego życia pozostać jej właścicielami i mieszkać tam do ostatniego dnia życia.

Czym tak naprawdę jest odwrócony kredyt hipoteczny?
Jest to dość specyficzny rodzaj kredytu, który jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Ten właśnie kredyt, w swojej ofercie posiadają tylko i wyłącznie banki, a co za tym idzie, przysługuje to tylko i wyłącznie podmiotom, nad którymi publiczny nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, a co za tym idzie, odwróconego kredytu hipotecznego w swojej ofercie nie będą posiadały, tak popularne w ostatnim czasie instytucje finansowe, czyli parabanki. Kredyt ten charakteryzuje się tym, że bank zobowiązuje się do tego, że będzie płacił kredytobiorcy ustaloną w zawartej pomiędzy nimi umowie, kwotę pieniężną, która zostanie zapłacona w jednej racie, bądź też będzie płacona na kilka rat. Wszystko to zależy tylko i wyłącznie od stron, które według swojego uznania oraz możliwości kształtują umowę. Kredytobiorca natomiast nie musi spłacać tego kredytu, a co za tym idzie kredytobiorca, który zaciąga odwrócony kredyt hipoteczny, nie musi niepokoić się tym, że będzie zmuszony do spłacenia zaciągniętego kredytu, ponieważ zostaje on spłacony po jego śmierci. Cechą charakterystyczną tego kredytu jest to, że kredytobiorca przez całe swoje życie jest właścicielem nieruchomości, która jest zabezpieczona hipoteką odwróconą. Jest również możliwość, że kredytobiorca spłaci zaciągnięty dług. Jeżeli jednak kredytobiorca zdecyduje się na spłatę zaciągniętego zadłużenia, to w takim wypadku jest on zobowiązany do tego, żeby przenieść własność nieruchomości na bank, na którym będzie ciążył obowiązek zwrotu kredytobiorcy różnicy, o jaką wartość nieruchomości przewyższa należność z tytułu umowy odwróconego kredytu hipotecznego, oczywiście tylko i wyłącznie w przypadku jeżeli taka nadwyżka będzie.

W jaki sposób oblicza się wysokość odwróconego kredytu hipotecznego?
Górna granica wysokości kwoty, na jaką może opiewać odwrócony kredyt hipoteczny udzielony danemu kredytobiorcy, jest uzależniona od oferowanego przez niego przedmiotu zabezpieczenia. Każdy bank, który decyduje się zawrzeć taką właśnie umowę kredytu wraz z konsumentem, zawsze przed podpisaniem umowy, dokona dokładnej wyceny nieruchomości, której właścicielem jest kredytobiorca. Jeżeli powstaną jakieś błędy, czy też nie zostanie wzięte pod uwagę ewentualne zaniżenie wartości rynkowej danej nieruchomości, w perspektywie czasu, to w takim wypadku będzie to rodziło negatywne konsekwencje tylko dla banków, dlatego też zawsze muszą one bardzo uważać i zabezpieczać się przed szkodliwymi da nich skutkami. W związku z tym zawsze stosują one zasadę, tak zwanego ograniczonego zaufania do klienta.

Wysokość odwróconego kredytu hipotecznego a wartość nieruchomości
Raczej rzadko ma miejsce sytuacja, że kwota na którą opiewa kredyt jest podobna do tej, która określa wartość danej nieruchomości. Zazwyczaj kwota kredytu wynosi około połowy wartości nieruchomości, a dzieje się tak dlatego, iż trzeba zapłacić nie tylko kwotę kredytu, ale również odsetki, które zostały naliczone w okresie kredytowania, jak również inne opłaty, takie jak na przykład wszelkie opłaty sądowe, prowizja i tym podobne. Całkowita kwota do zapłaty z każdym rokiem rośnie, ponieważ co roku dochodzą kolejne opłaty, jakie trzeba ponieść.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here