Na co idzie budżet NFZ?
Na co idzie budżet NFZ?

Budżet Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) to kwota przeznaczona na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla obywateli. W Polsce NFZ jest jednym z najważniejszych organów odpowiedzialnych za zapewnienie dostępu do opieki medycznej. W ramach budżetu NFZ finansowane są m.in. leczenie szpitalne, ambulatoryjne, rehabilitacja, leki refundowane oraz programy profilaktyczne.

Wydatki na leki refundowane

W Polsce system opieki zdrowotnej finansowany jest z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wielu pacjentów korzysta z refundowanych leków, które są finansowane przez NFZ. Jednak, na co dokładnie idą pieniądze z budżetu NFZ przeznaczone na leki refundowane?

W 2020 roku budżet NFZ na leki refundowane wynosił około 18 miliardów złotych. Najwięcej pieniędzy, bo aż 40%, przeznaczono na leki stosowane w leczeniu chorób układu krążenia. Są to między innymi leki na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca czy niewydolność serca. Kolejne 20% budżetu przeznaczono na leki stosowane w leczeniu chorób układu pokarmowego, takich jak choroba wrzodowa czy choroba Crohna.

Warto zauważyć, że w ostatnich latach wzrosła liczba refundowanych leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych. W 2020 roku na ten cel przeznaczono około 3 miliardy złotych, co stanowi 17% budżetu na leki refundowane. Wśród refundowanych leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych znajdują się między innymi leki immunoonkologiczne, które są stosowane w leczeniu raka płuc, nerek czy skóry.

Kolejne 10% budżetu przeznaczono na leki stosowane w leczeniu chorób układu nerwowego, takich jak choroba Parkinsona czy padaczka. Warto zauważyć, że w ostatnich latach wzrosła liczba refundowanych leków stosowanych w leczeniu chorób psychicznych, takich jak depresja czy schizofrenia.

Pozostałe 13% budżetu przeznaczono na leki stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego, chorób skóry, chorób reumatycznych oraz chorób zakaźnych. Wśród refundowanych leków stosowanych w leczeniu chorób zakaźnych znajdują się między innymi leki stosowane w leczeniu choroby COVID-19.

Warto zauważyć, że w ostatnich latach wzrosła liczba refundowanych leków stosowanych w leczeniu chorób rzadkich. Są to choroby, które dotyczą niewielkiej liczby pacjentów i często wymagają stosowania bardzo drogich leków. W 2020 roku na refundację leków stosowanych w leczeniu chorób rzadkich przeznaczono około 1,5 miliarda złotych.

Ważnym elementem systemu refundacji leków jest lista leków refundowanych, która jest regularnie aktualizowana. Na liście tej znajdują się leki, które są refundowane w całości lub częściowo przez NFZ. W przypadku leków refundowanych częściowo pacjent musi pokryć część kosztów leku z własnej kieszeni.

Warto zauważyć, że w ostatnich latach wzrosła liczba leków dostępnych bez recepty, które są refundowane przez NFZ. Są to między innymi leki stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego czy chorób skóry.

Podsumowując, budżet NFZ na leki refundowane jest bardzo wysoki i wynosi około 18 miliardów złotych rocznie. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na leki stosowane w leczeniu chorób układu krążenia i chorób układu pokarmowego. W ostatnich latach wzrosła liczba refundowanych leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób rzadkich oraz chorób psychicznych. Lista leków refundowanych jest regularnie aktualizowana, co pozwala na dostępność coraz większej liczby leków dla pacjentów.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Na co idzie budżet NFZ?
Odpowiedź: Budżet NFZ przeznaczany jest na finansowanie świadczeń zdrowotnych, leków, sprzętu medycznego oraz wynagrodzeń personelu medycznego.

Konkluzja

Budżet NFZ przeznaczony jest głównie na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, w tym m.in. refundację leków, opłacanie personelu medycznego oraz finansowanie badań diagnostycznych i zabiegów. Część środków jest również przeznaczona na rozwój systemu ochrony zdrowia i inwestycje w infrastrukturę medyczną.

Wezwanie do działania: Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat wydatków budżetu NFZ na stronie https://www.wgorach.com.pl/.

Link tagu HTML: https://www.wgorach.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here