Kogo dotyczy opłata recyklingowa

Wprowadzenie opłaty recyklingowej za torby zakupowe z tworzywa sztucznego od 1 stycznia 2018 roku jest związane z art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, stanowiącej realizację dyrektywy unijnej. Ta regulacja miała na celu ograniczenie ilości używanych toreb foliowych i promowanie świadomego podejścia do ochrony środowiska. Ale kogo tak naprawdę dotyczy ta opłata?

Przepisy dla właścicieli firm

Przede wszystkim, opłata recyklingowa dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, takie jak sklepy, hurtownie, punkty gastronomiczne czy stragany na bazarach. To oni są odpowiedzialni za pobieranie opłaty od klientów za wydanie toreb z tworzywa sztucznego. Dotychczasowa stawka wynosiła 20 gr, ale trzeba również uwzględnić podatek od oferowanych toreb zakupowych o grubości do 50 µm.

Wprowadzenie opłaty przyniosło pozytywne rezultaty – odnotowano spadek o jedną trzecią ilości wydawanych foliówek od 2018 roku. Jednakże pojawił się pewien problem, gdyż sklepy zaczęły stosować torby foliowe o większej grubości, aby uniknąć opłaty. W rezultacie, działanie to nie przyniosło oczekiwanego efektu ekologicznego, a pieniądze trafiały głównie do właścicieli sklepów.

W związku z tym, od 1 września 2019 roku wprowadzono nowe regulacje dotyczące opłaty recyklingowej. Obecnie opłata ta dotyczy dwóch rodzajów toreb zakupowych z tworzywa sztucznego: “lekkich” o grubości poniżej 50 µm oraz “pozostałych” o grubości 50 µm i większej.

Zwolnienia z opłaty recyklingowej

Opłata ta nie dotyczy bardzo lekkich toreb foliowych o grubości poniżej 15 µm, które są wykorzystywane do pakowania żywności sprzedawanej luzem lub stanowiące podstawowe opakowanie żywności. Jednakże torby foliowe o bardzo małej grubości, które służą do pakowania karmy dla zwierząt lub żywności, która ma już swoje opakowanie, nie są zwolnione z opłaty recyklingowej.

Obowiązki przedsiębiorców

Przedsiębiorcy oferujący torby foliowe na zakupy objęte opłatą recyklingową mają nowe obowiązki. Powinni wpisać się do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od 1 stycznia 2020 roku muszą prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych w danym roku kalendarzowym lekkich oraz pozostałych toreb foliowych na zakupy. Ewidencję tą należy prowadzić oddzielnie dla każdej jednostki handlowej i przechowywać przez okres 5 lat. Dodatkowo, do 15 marca każdego roku, przedsiębiorcy muszą złożyć sprawozdanie poprzez Bazę danych odpadowych, informujące o liczbie nabytych i wydanych toreb zakupowych z tworzywa sztucznego.

Wpłata opłaty recyklingowej

Opłata recyklingowa powinna być uwzględniona w cenie toreb foliowych na zakupy. Przedsiębiorcy mają obowiązek wpłacać tę opłatę do 15 dnia po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa. Pamiętajmy, że cena torby foliowej z opłatą recyklingową podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23%. Dlatego cena toreb foliowych na zakupy nie może być niższa niż 0,20 zł + 23% VAT, czyli 0,25 zł. Więcej na temat opłaty recyklingowej znaleźć można na stronie  https://pragmago.pl/porada/oplata-recyklingowa-dla-firm-kogo-dotyczy/.

Planowane zmiany

Aktualnie planowane są zmiany w zakresie toreb zakupowych z tworzywa sztucznego. Projekt ustawy UC81 przewiduje wyłączenie z obowiązku pobierania opłaty recyklingowej za torby zakupowe wykonane z tworzywa sztucznego ulegającego biodegradacji. Te zmiany mogą mieć wpływ na przyszłe regulacje dotyczące opłaty recyklingowej.

Opłata recyklingowa ma na celu zmniejszenie ilości toreb foliowych na zakupy i promowanie ekologicznego podejścia. Dzięki tym regulacjom, przedsiębiorcy oraz klienci są bardziej świadomi wpływu plastikowych toreb na środowisko i mają możliwość podejmowania bardziej odpowiedzialnych wyborów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here