Jaki akt prawny reguluje podstawowe zasady kontroli zarządczej w Polsce?
Jaki akt prawny reguluje podstawowe zasady kontroli zarządczej w Polsce?

Jaki akt prawny reguluje podstawowe zasady kontroli zarządczej w Polsce?

W Polsce podstawowe zasady kontroli zarządczej są uregulowane przez ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). Akt ten stanowi podstawę dla prowadzenia rachunkowości i kontroli zarządczej w polskich przedsiębiorstwach.

Definicja kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza to proces, który ma na celu zapewnienie, że działania podejmowane przez zarząd są zgodne z przyjętymi celami i strategią przedsiębiorstwa. Jest to istotny element zarządzania, który pozwala na monitorowanie wyników finansowych, efektywności operacyjnej oraz zgodności z przepisami prawa.

Podstawowe zasady kontroli zarządczej

Ustawa o rachunkowości określa kilka podstawowych zasad kontroli zarządczej, które powinny być stosowane przez przedsiębiorstwa w Polsce:

  1. Transparentność – przedsiębiorstwo powinno prowadzić rachunkowość w sposób przejrzysty i zgodny z obowiązującymi przepisami.
  2. Wiarygodność – informacje finansowe i operacyjne powinny być rzetelne i wiarygodne, aby umożliwić właściwą ocenę sytuacji przedsiębiorstwa.
  3. Spójność – dane finansowe powinny być spójne i zgodne z przyjętymi zasadami rachunkowości.
  4. Przezroczystość – przedsiębiorstwo powinno udostępniać informacje o swojej sytuacji finansowej i operacyjnej w sposób przejrzysty dla zainteresowanych stron.
  5. Odpowiedzialność – zarząd przedsiębiorstwa ponosi odpowiedzialność za prowadzenie skutecznej kontroli zarządczej i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Proces kontroli zarządczej

Proces kontroli zarządczej składa się z kilku etapów, które są realizowane w ramach przedsiębiorstwa:

Planowanie kontroli

Pierwszym etapem jest planowanie kontroli, które polega na określeniu celów, zakresu i metod przeprowadzenia kontroli. W tym etapie ustala się również harmonogram działań kontrolnych.

Wykonanie kontroli

W kolejnym etapie przeprowadza się kontrolę, która polega na zbieraniu i analizowaniu danych finansowych i operacyjnych. W ramach kontroli sprawdza się zgodność działań zarządu z przyjętymi celami i strategią przedsiębiorstwa.

Raportowanie wyników

Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się raport z wynikami, który zawiera informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz rekomendacje dotyczące działań naprawczych. Raport ten jest przekazywany zarządowi przedsiębiorstwa.

Monitorowanie działań naprawczych

Ostatnim etapem procesu kontroli zarządczej jest monitorowanie działań naprawczych podjętych przez zarząd w odpowiedzi na stwierdzone nieprawidłowości. W ramach monitoringu sprawdza się skuteczność podjętych działań i ewentualnie wprowadza się korekty.

Ważność kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki niej zarząd ma możliwość śledzenia wyników finansowych i operacyjnych, identyfikowania potencjalnych zagrożeń oraz podejmowania odpowiednich działań naprawczych.

Przedsiębiorstwa, które skutecznie stosują zasady kontroli zarządczej, mają większą szansę na osiągnięcie sukcesu i utrzymanie stabilności finansowej. Kontrola zarządcza pozwala również na budowanie zaufania inwestorów i partnerów biznesowych, którzy mają pewność, że przedsiębiorstwo działa w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Podstawowe zasady kontroli zarządczej w Polsce są uregulowane przez ustawę o rachunkowości. Kontrola zarządcza jest istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem, który pozwala na monitorowanie wyników finansowych, efektywności operacyjnej oraz zgodności z przepisami prawa. Proces kontroli zarządczej składa się z etapów planowania, wykonania, raportowania wyników oraz monitorowania działań naprawczych. Skuteczna kontrola zarządcza jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu i utrzymania stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 144, z późn. zm.) reguluje podstawowe zasady kontroli zarządczej w Polsce.

Link tagu HTML do strony Przejrzysta Polska: https://www.przejrzystapolska.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here