wspólność ustawowa majątkowa małżeńska

Decydując się na ślub z drugą osobą, nie do końca zdajemy sobie sprawę z konsekwencji prawnych tego kroku. Większość z nich poznajemy mimochodem, jednak w wielu sytuacjach wspólnota majątkowa staje się istotnym tematem dopiero w momencie rozwodu.

Czym jest i od kiedy obowiązuje wspólność ustawowa majątkowa małżeńska?

Z chwilą, kiedy zawierane jest małżeństwo, między partnerami powstaje wspólność majątkowa, która pozostaje w mocy do momentu, do którego trwa małżeństwo. Obejmuje ona wszelkie przedmioty, które zostaną nabyte w trakcie trwania małżeństwa bez względu na to, czy zostały nabyte przez żonę, czy przez męża. Staje się to majątkiem wspólnym, do którego można zaliczyć między innymi:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • środki z funduszów emerytalnych partnerów,
  • dochody z majątku wspólnego i osobistego.

Do majątku osobistego można zaliczyć między innymi:

  • przedmioty nabyte przed rozpoczęciem małżeństwa,
  • przedmioty nabyte poprzez dziedziczenie lub darowiznę,
  • przedmioty służące do zaspokajania własnych potrzeb,
  • prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie.

Tę sytuację prawną można zmienić jedynie, podejmując kolejne kroki prawne. Można to zrobić zarówno przed, jak i podczas trwania małżeństwa.

Rozwiązanie wspólnoty majątkowej

Zniesienie ustawowej wspólności majątkowej nie musi być podyktowane jedynie rozwodem. Można się tym zająć w trakcie trwania małżeństwa lub też przed nim, aby wszelkich formalności dokonać przed zwarciem małżeństwa. Przyszli lub obecni już małżonkowie muszą podpisać intercyzę. Wymaga ona wizyty u notariusza, ponieważ, aby był to dokument ważny w świetle prawa, musi być aktem notarialnym.

Są cztery rodzaje intercyz. Pierwszy rodzaj intercyzy to rozdzielność majątkowa. Podpisując taki dokument, małżonkowie decydują się na rzeczywistość, w której każdy posiada jedynie swój osobisty majątek. To prosta i szybka do załatwienia sprawa. Drugi rodzaj intercyzy jest nieco bardziej skomplikowany i polega na uaktywnieniu rozdzielności majątkowej wraz z wyrównaniem dorobków. W praktyce chodzi o to, że po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, który posiada mniejszy dorobek, może żądać od byłego partnera wyrównania jego wysokości. O efekcie postępowania decyduje sąd.

Trzeci rodzaj intercyzy to ograniczenie rozdzielności majątkowej. Ten rodzaj intercyzy polega na wyłączenie ze wspólnego majątku tylko niektórych jego składowych. Ostatni, czwarty już rodzaj intercyzy to rozszerzenie wspólności majątkowej. Ta ostatnia polega na włączeniu do majątku wspólnego określonych składowych majątku osobistego małżonka. Wszystkie szczegóły intercyz należy dopracować razem z notariuszem.

Istotne jest, żeby wszystkie kroki podejmowane w zakresie organizacji wspólnoty majątkowej były podejmowane w asyście notariusza, ponieważ tylko wtedy będą one obowiązywać w świetle prawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here